سال جهش تولید
جلوان سابقاً از دهات قهاب بود و در کنار دیگر دهات آنجا نظیر جلادران، امرزآباد، جیان و می اباد و هسته قرار­ داشت(جابری انصاری، 1378: 440). در فرهنگ جغرافیایی ایران آمده است...
زینبیه (نام قدیم: ارزُنان) از دهات بخش قهاب اصفهان است. ابن­ فقیه همدانی در کتاب البلدان از آن به­ عنوان یکی از بخش‌های اصفهان نام برده‌ است. یاقوت حموی در...
مادی سودان در عهد صفوی، طبق طومار شیخ بهایی و هم در عصر قاجار، طبق صورت مکتوب اداره­ میاه (آب) آن زمان، از مادی سهم (خلیل) 6 سهم حق آبه داشت و در مسیر این مادی پس از مهرات...
محله­ دوطفلان و امامزاده دوطفلان، در خیابان زینبیه، کوچه­ زینبیه قراردارد. نسب این دو امام زاده، احمد و محمود سلام­ الله علیهما، بر اساس کتاب...
نام این محله برگرفته از مادیی به همین نام است. مادی شاهپسند به طول 3455 متر می­ باشد که ابتدای آن در خیابان آل­بويه و انتهای آن در محله­ سودان است. این مادی از نقاطی عبور...
حصه منطقه­ ای واقع در شمال شرق اصفهان در جاده­ فرودگاه است و به دو بخش حصه­ شمالی و حصه­ جنوبی تقسیم شده ­است. حصه­ جنوبی نسبت به حصه­ شمالی، از محرومیت بیشتری رنج...