زیرسازی و روکش آسفالت خیابان الهیه

زیرسازی و روکش آسفالت کوی الهیه با هزینه ای بالغ بر 18/000/000/000ریال به مدت 4 ماه توسط شهرداری منطقه 14 در دست اجرا میباشد

زیرسازی و روکش آسفالت خیابان الهیه
زیرسازی و روکش آسفالت خیابان الهیه

کد محتوا 23374

برچسب ها