دومین جلسه هم انیشی معتمدین شهرداری منطقه 14

دومین جلسه هم انیشی معتمدین شهرداری منطقه 14 با حضور دکتر طغیانی نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی

کد محتوا 23375

tags