مشخصات کلی

محمدمهدی کریمی
  • محمدمهدی کریمی
  • مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان
  • چهارشنبه, 21 مهر 1400, 08:55

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 14 شهرداری اصفهان 1400 درحال خدمت
کد محتوا 40680