مشخصات کلی

بهزاد حقاني
بهزاد حقاني
مدیر منطقه 14
شنبه, 04 اردیبهشت 1400, 09:43

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون خدمات شهري شهرداری اصفهان 1397 1397
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 14 1400 درحال خدمت
کد محتوا 7552

برچسب ها